Cách làm PowerPoint – Hướng dẫn làm thuyết trình bằng PowerPoint (Bài 1)

Leave a comment

Bài hướng dẫn này là hoàn toàn miễn phí. Khởi động PowerPoint PowerPoint được tích hợp sẵn trong bộ cài Office của Microsoft, nếu các bạn đã cài đầy đủ bộ Office thì các bạn đã chương trình PowerPoint. Để khởi động PowerPoint các bạn chọn menu Start -> All Programs -> Microsoft Office -> […]

Đi đến!